Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
10.09.2014. 23:00

Rok za dostavljanje radova
10.09.2014. 23:00

Rok za prijavu učešća
05.10.2014. 23:00

Početak konferencije
09.10.2014. 09:00

Organizatori


Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Telefon
+381 21 450810

Faks
+381 21 458133

Adresa e-pošte
milosevic.rastko@gmail.com


Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

Telefon
+381 11 3096207

Faks
+381 11 3096704

Adresa e-pošte
d.mladenovic@sf.bg.ac.rs


Криминалистичо-полицијска академија Земун

Telefon
00 381 11 3161444

Faks
00 381 11 3162150

Adresa e-pošte
dekanat@kpa.edu.rs


Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije

Telefon
+381 21 485 2494

Adresa e-pošte
office@yubs.rs


Криминалистичо-полицијска академија Земун

Telefon
00 381 11 3161444

Faks
00 381 11 3162150

Adresa e-pošte
dekanat@kpa.edu.rs


University of Maribor Faculty of Civil Engineering

Telefon
+386 2 2294 300

Faks
+386 2 2524 179

Adresa e-pošte
fg@um.si


Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Telefon
+385 1 2380 222

Adresa e-pošte
fpz@fpz.hr


Organizacija za bezbednost saobraćaja i medije

Telefon
00 381 11 3221915

Faks
00 381 11 3224779

Adresa e-pošte
dejan.jovanov@tsm.org.rs

 

Kontakt osoba

Svetlana BAĈKALIĆ, MSc

Telefon
00 381 21 485 2494

Adresa e-pošte
basic@uns.ac.rs