Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014

Organizacija za bezbednost saobraćaja i medije

Takovska 3
11000 Beograd, Serbia
00 381 11 3221915
00 381 11 3224779
dejan.jovanov@tsm.org.rs

SM je osnovan kao stručna organizacija za unapređenje bezbednosti saobraćaja (engl. Traffic Safety Media), sa ciljem da doprinese uspostavljanju efikasnog sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju i smanjenju broja i posledica saobraćajnih nezgoda.

Vizija TSM je da koncentracijom, kooperacijom i koordinacijom najvažnijih naučnih i stručnih potencijala u zemlji, omogući bezbednije odvijanje saobraćaja (smanji ukupan broj nastradalih i poginulih lica) i da kao partner vladi i organima lokalne samouprave (opština), preraste u jednu od vodećih organizacija za istraživanja, realizaciju projekata (produkciju) i upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja na regionalnom nivou.

Misija TSM je uspostavljanje sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju kroz unapređenje edukacije, primenu savremenih inženjerskih mera u domenu vozila i puteva, unapredjenje primene propisa u bezbednosti saobraćaja, kao i smanjivanje težine saobraćajnih nezgoda i patnji lica nastradalih u saobraćaju. 

TSM je otvoren za individualnu i projektnu saradnju sa svim subjektima iz oblasti bezbednosti saobraćaja. 

Geo koordinate: 44.8137786 - 20.4727932