Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014

Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije

Trg Dositeja Obradovica 6
21 000 Novi Sad, Serbia
+381 21 485 2494
office@yubs.rs

Problem bezbednosti u saobraćaju postao je globalni fenomen sa kojim se susreću gotovo sve zemlje sveta, ali posledice ovih problema različite su po specifičnostima i dimenzijama kojim opterećuju neko društvo, odnosno prostornu celinu na kome nastaju.

Ovi problemi su u funkciji opredeljenja i posvećenosti društva da rešavaju probleme bezbednosti saobraćaja. Efikasan rad u oblasti bezbednosti saobraćaja zahteva podeljenu odgovornost, strateški isplaniran i koordinisan rad na svim nivoima organizovanja.

Značajnu ulogu u sistemu bezbednosti saobraćaja imaju nevladine organizacije. Uloga ovih organizacija sve više dobija na značaju. 

Nevladine organizacije pokreću pojedina pitanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, pokreću inicijative za njihovo rešavanje, ali pored toga svojom kontrolom, pohvalom, kritikom ili osudom utiču na rad osnovnih institucija u okviru društvenog mehanizma. Istaknuta mogućnost njihovog delovanja je posedovanje potencijala za pružanje podrške koja može da se upotrebi u svrhu pridobijanja javnog mnjenja s obzirom da je njihova sposobnost da prenesu poruku i dodatno stimulišu javnost veoma važna.

Naša je želja da sopstvenim aktivnostima u saradnji sa ostalim značajnim institucijama bezbednosti saobraćaja na području Srbije uspostavimo konstantan kvalitetan rad na sprečavanju saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Time bi se stvorili uslovi za stvaranje efikasnog zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja Srbije.

Geo koordinate: 45.2461404 - 19.8516859