Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad, Serbia
+381 21 450810
+381 21 458133
milosevic.rastko@gmail.com
Geo koordinate: 45.246136 - 19.851747