Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014

Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 2014-08-01 23:00:00
Rok za prijavu učešća 2014-10-05 23:00:00
Rok za dostavljanje radova 2014-09-10 23:00:00
Početak konferencije 2014-10-09 09:00:00
Završetak konferencije 2014-10-10 21:00:00